emilienh - Design by Julie Viktoria
Design by Julie Viktoria Design by Julie Viktoria

Dette må skolen innføre

 

 

Nå som jeg går det siste året på videregående skole, snakker lærerne om at vi elever må forberedes til arbeidslivet. Derfor må man møte opp på skolen hver dag for å vise fremtidig arbeidsgiver at du alltid møter opp. Du må også gjøre alle oppgaver du blir gitt fordi det er dette en arbeidsgiver forventer av deg. Og det er greit og forståelig. En ting jeg ikke forstår er hvordan helsa de går utover fravær og karakterer.

 

Siden det norske skolesystemet er så opptatt av at vi skal forberedes til arbeidslivet, burde de innføre en viss mengde sykedager, som ikke kommer på vitnemålet. For det er noe en har i arbeidslivet. Jeg har en del klassekamerater som nekter å bli hjemme da de er syke fordi de skal ha 100% oppmøte. Problemet med dette er at de smitter andre elever og skaper fravær hos andre. Vi har hatt flere episoder hvor halve klassen er blitt smittet, men likevel er bare 1/3 blitt igjen hjemme. Hadde vi hatt disse sykedagene, hadde dem ikke møtt opp.

 

En annen ting jeg har tenkt på er hvor dumt fraværsforholdene er om du blir innlagt på sykehus. Du får ikke fjernet fraværet før du har vært innlagt i over 10 dager, men du får likevel de 10 dagene du først trenger på vitnemålet. Du slipper heldigvis resten av dagene hvor du er innlagt, men det står ingen forklaring på vitnemålet hvorfor du har vært borte.

 


//Bildene er hentet på weheartit.com

hits